AlbertsKleve BNO  |  iepenlaan 25  |  9401 LS Assen  |  (0592) 318 881  |  e-mail

Uitgeverij Van Gorcum

Voor deez’ aard verloren

Ontwerp en opmaak publicatie Voor deez’ aard verloren – De Noorderbegraafplaats in Assen

Winnaar DHV- Prijs 2021

Uitgeverij van Gorcum: Aan de rand van het Asserbos ligt al twee eeuwen de Noorderbegraafplaats. Op deze begraafplaats ben je getuige van de opvallende sociaaleconomische en culturele ontwikkeling van het negentiende-eeuwse Assen. In gebruik sinds 1823 is het de oudste algemene begraafplaats van Assen. Destijds was de aanleg een van de opvallende bewijzen van de snelle groei van de Drentse hoofdstad in de negentiende eeuw, waarin het inwoneraantal groeide van zeshonderd naar elfduizend. Duizenden Assenaren kregen in loop van de jaren hun laatste rustplaats op de Noorderbegraafplaats.

Voor deez’ aard verloren vertelt de geschiedenis van een monumentale begraafplaats in prachtige beelden, met oude documenten en tal van verhalen. Het boek is meer dan een beschrijving van de monumenten en enkele families die er begraven liggen. Het laat verhalen van arm en rijk, van nauwe onderlinge banden en opvallende nieuwkomers herleven. Het boek neemt je mee in deze ‘geschiedenis gebeiteld in steen’. Ook brengt Voor deez’ aard verloren duidelijk in beeld hoe de landschapsarchitectuur van begraafplaatsen en de vormgeving van grafmonumenten zich de afgelopen twee eeuwen ontwikkelden.

Terug naar het overzicht