AlbertsKleve BNO  |  iepenlaan 25  |  9401 LS Assen  |  e-mail

WBooks

Santiago, de apostel en zijn mirakelen

WBooks:

Bij de levensverhalen van alle heiligen horen onafscheidelijk de vermeldingen van de wonderen en mirakelen door hun tussenkomst geschied. Het verhaal van de heilige Jacobus, Santiago, maakt daarop geen uitzondering. Integendeel, zijn mirakelen bekleden een belangrijke plaats in alle geschriften die over hem gaan.

In de 12de-eeuwse Codex Calixtinus of Liber Sancti Jacobi is het tweede van de vijf ‘boeken’ tellende tekst zelfs volledig aan de mirakelverhalen gewijd. Hoewel zij gepubliceerd werden in het Latijn, en ook vertaald zijn in het Frans en het Duits, werden ze in het Nederlands enkel in hoofdlijnen verteld. De lezer maakt kennis met de voornaamste wonderbare gebeurtenissen waarin Jacobus een hoofdrol speelde.

Over de auteur: Mireille Madou is medeoprichter en erelid van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob.

Terug naar het overzicht