AlbertsKleve BNO  |  iepenlaan 25  |  9401 LS Assen  |  (0592) 318 881  |  e-mail

Logo ontworpen voor STAP (Stichting Alcohol Preventie) Utrecht.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een onafhankelijke landelijke organisatie die zich er specifiek voor inzet dat effectief gebleken alcoholbeleidsmaatregelen die leiden tot een afname van alcoholgerelateerde schade worden ingevoerd dan wel worden gehandhaafd. Het gaat daarbij zowel om gezondheidsschade als gevolg van alcoholgebruik, als andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.

Terug naar het overzicht