AlbertsKleve BNO  |  iepenlaan 25  |  9401 LS Assen  |  e-mail

Gees – kuieren door duizend jaar dorp

Ontwerp en opmaak publicatie Gees – kuieren door duizend jaar dorp

 

Historische Vereniging Klenckerheugte:

De lijst met namen die het dorp Gees heeft gehad door de tijden heen getuigt van een lange historie. Al ver voor de jaartelling hebben in Gees en omgeving mensen gewoond.
In 1028 komt Gees voor het eerst voor in de archieven met een briefje van de Duitse keizer aan bisschop Ansfried, die hier dan de baas is. De keizer laat in dat briefje ̶ een oorkonde ̶ nog eens weten dat hij het bisdom Utrecht een prachtig cadeau heeft geschonken, waaronder landerijen in Gezze.

Met de toename van de bevolking groeit deze plek uit tot een klein dorp: de buurschap Gees met zijn uitgebreide marke. Er volgen eeuwen van voor- en tegenspoed en in het leven van alledag verandert er niet zoveel. De marke is gezamenlijk bezit en vrijwel iedereen heeft wel een paar koeien, de eigenaren van grote erven wat meer, de keuters wat minder. Alles is nog handwerk.

Vanaf het einde van de 19e eeuw komt daar verandering in en gaan ook de Gieser mee in de vaart der volkeren: de marke wordt opgedeeld, de heide wordt ontgonnen en vooral de grote ruilverkavelingen en de technische ontwikkelingen zorgen voor een ommekeer.
De oudste inwoners van het dorp hebben die ommekeer nog meegemaakt en bovendien van hun ouders meegekregen hoe het ‘vrogger gung’. Veel van hun verhalen zijn in dit boek opgetekend, opdat ze niet worden vergeten.

U wordt uitgenodigd mee te gaan op ontdekkingstocht door de duizend jaar van dit mooie Drentse dorp, een tocht vol verhalen en gebeurtenissen.

Terug naar het overzicht